KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası temel olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Pelit Pastacılık Ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi’nin ve Pelit Çikolata Ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi’nin (her iki şirket de bundan sonra “PELİT” olarak anılacaktır.),6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ile uyumlu olarak

 1. Hangi kişisel verilerinizin topladığını, toplanan verilerinizin nasıl kullanıldığını ve PELİT’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,

 2. İşlenen verilerinize ilişkin tarafımıza yöneltebileceğiniz hak ve taleplerinizin neler olduğu, bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

 I. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

 1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizi İşlenme Amacımız

Sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla PELİT’in meşru menfaatleri için kişisel veri işleme zorunluluğunun bulunması gibi sebeplerle; şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin yönetimi, markamıza olan güvenirliliğin korunması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetimi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetler yapılması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, hukuki iş ve işlemlerin takibi, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik/yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerekli faaliyetlerin yürütümü, kurumsal iletişim faaliyetleri süreçleri, şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin yönetimi, şirket operasyonlarının güvenliğinin temini, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, üretim ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve ilgili mevzuatlardan doğan yükümlülüklerimizi layıkıyla yerine getirebilme amaçları ile ürün ve hizmet satın alan kişilerin, siz müşterilerimizin aşağıda yer alan kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Cafe/Restaurant/Müze Ziyaretçilerimiz

Güvenlik Kamera Görüntüsü

Müze Rezervasyonu Kapsamında Adınız, Soyadınız ve Telefon Numaranız

Gerçekleşmesi muhtemel hukuka aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı öncelikle sizlerin, çalışanlarımızın, şirketimizin ve diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bu bilgilerinizi  işleyeceğiz.

Cafe/Restaurant/Müze Müşterisi

Güvenlik Kamera Görüntüsü

Kimlik bilgisi (Ad, Soyad)

İletişim Bilgisi (Talep Ettiğiniz Hizmet/İşlem Gerektirdiği Takdirde Adres, Cep Telefonu Ve, Veya İş Telefonu, E-Posta)

Görsel Kaydınız (Fotoğraf Baskılı Bir Ürün Sipariş Etmeniz Halinde Fotoğrafınız)

Alışveriş Bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı,  miktarı, içeriği, ödeme şekli, fatura bilgileri vs.)

Finansal Bilgileriniz (Banka Hesap Yahut Kredi Kartı Bilgileriniz)

Pazarlama/satış faaliyetlerimize ilişkin olarak sözleşmelerimizin akdedilmesi, faturalarınızın düzenlenmesi, siparişlerinizin adresinize gönderilmesi, ödeme alınması, bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun veya şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçilebilmemiz ve sözleşmenin ifası ile ilgili olarak genel kapsamında mal/ hizmet satın alım, satış süreçlerinin ve satış sonrası destek hizmetlerinin, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla verilerinizi işleyeceğiz.

Ürün/ Hizmet Teslim  Ettiğimiz Üçüncü Kişiler

Kimlik bilgisi (Ad, Soyad)

İletişim Bilgisi (Adres, Cep Telefonu Ve, Veya İş Telefonu Numarası)

Siparişlerinizin bildirmiş olduğunuz adrese gönderilmesi, sözleşme kapsamında doğan edimin ifası yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ile ilgili olarak genel kapsamında mal/ hizmet satın alım, satış süreçlerinin ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bu verileri işleyeceğiz.

Cafe/Restaurantlarımızda İnternet Kullanıcısı Müşterilerimiz 

Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad)

İletişim Bilgisi (E-posta, Cep Telefonu Numarası)

İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi, MAC adresi, Cep Telefonu Numarası)

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik kapsamında kanuni yükümlülüğümüz sebebiyle konusu suç oluşturan içeriklere erişimi engellemek yahut herhangi bir erişim olması halinde hukuka aykırı eylemlerin tespitini gerçekleştirebilmek, siber güveliği sağlamak, tüm bunlara ek olarak ürün ve hizmet pazarlama faaliyetlerimizin de yürütülmesi amaçlarıyla verilerinizi işliyoruz.

Talep ve Şikayet İletenler

Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad),

İletişim Bilgisi (E-posta, Cep Telefonu ve/veya İş Telefonu Numarası)

Çağrı Merkezi Ses Kaydı

Talep ve şikayete bağlı her türlü bilgi

Çağrı merkezi kalite standartları ve sizlere yapılan görüşmelerin hizmet/işlem güvenliğinin sağlayabilmek ve tüm müşteri ilişkileri süreçlerini daha iyi yönetebilmek, takip edebilmek ve raporlayabilmek gibi amaçlarla verileriniz işleyeceğiz.

  2. İşlenen Kişisel Verilerinizi İşleme ve Aktarma Yöntemimiz, Politikamız

 Siz müşterilerimize çok daha iyi hizmet verebilmek; ürün ve hizmetleri belirli kalite standartlarının üzerinde sizlere sunabilmek, kendimizi geliştirmek, öneri ve şikayetlerinizi dinleyebilmek, sizleri indirim ve promosyonlarımızdan haberdar etmek ve yukarıda açıkça belirtmiş olduğumuz veri işleme amaçlarıyla;cafe, restaurant ve müzemizi ziyaret etmeniz halinde ziyaret etmeniz halinde kayıt yapan güvenlik kamerası sistemiyle CCTV görüntünüzü otomatik yöntemlerle, http://www.pelit.com.tr internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde dolduracağınız öneri ve görüş formu ile otomatik olarak, cafe ve restaurantlarımızda toplu internet sağlayacımıza bağlandığınız takdirde yönlendirileceğiniz form ile otomatik olarak, fiziki ortam olarak genel müdürlük, fabrika, cafe ve restaurantlar, müze, sosyal medya kanalları, e-mail veya çağrı merkezi aracılığıyla PELİT’e ileteceğiniz her türlü sipariş formları,rezervasyon formları, başvuru formları, talepleriniz ve şikayetlerinizde yer alan kişisel verilerinizi bizimle paylaşmanız üzerine; Anayasa’nın 20. maddesinin 3. fıkrasıyla 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen şartlara riayet ederek açık rızanızın alınması üzerine meşru amaç ile uyumlu olarak otomatik yahut otomatik olmayan yöntemlerle işlemekteyiz.

 İşlediğimiz verileri işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak işlemekte ve saklamaktayız.

 Kişisel verilerinizi, kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak 6698 Sayılı Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere riayet ederek ve 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; kanunen yetkili kamu kurumlarıyla (ilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla PELİT’ten istenen bilgiler kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara), yetkili özel kişilerle, iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla (gönderi,  veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmalar, hukuk müşavirlerimiz ile), ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarabiliriz. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari kar elde etme amacıyla hukuka aykırı olarak kullanmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağız.

Kişisel verilerinizi yukarıda yer alan amaçlarla ve yine yukarıda yer alan kapsamla yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarmamız halinde kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli idari, teknik ve hukuki tedbirlerin alınacağını da belirtmek isteriz.

3. Kişisel Verilerinizi Koruma Politikamız

Kişisel verilerinizin korunması PELİT için oldukça önemli olup herhangi bir hak kaybına, hukuka aykırılığa sebebiyet vermemek için gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Bu çerçevede PELİT olarak kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktayız.

 İlave olarak belirtmek isteriz ki; kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz.

 Tarafımızca gerekli bilgi güvenliği önlemlerin almasına karşın, internet sitemize, üretim ve operasyonel faaliyetlerimizi yönetirken kullanmakta olduğumuz sistemlere yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecek; gerekli önlemler alınacaktır.

  II. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 Kişisel verilerinizin korunması sürecinde “kişisel veri sahibi” sıfatıyla her zaman; kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınız 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde açıkça düzenlenmiş olup maddenin tam metni aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

 İlgili kişinin hakları

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”

 
İşbu hakkınız çerçevesinde; PELİT’in “Koza Mahallesi 1678.Sokak No:19 Esenyurt İstanbul” adresine yazılı olarak yahut güvenli elektronik imzanızla posta adresinizden  kvkkpasta@pelit.com.tr e-posta adresimize mailinizi göndermek suretiyle başvuruda bulunabilirsiniz.

 Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, başvurunuzun PELİT’e ulaşması akabinde en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verileriniz ile verilerinize ilişkin haklarınız hakkında detaylı bilgi almak isterseniz Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.

 III. DEĞİŞİKLİKLER

 PELİT, işbu Gizlilik Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların Site'de yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz kıymetli müşterilerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.