Hakkımızda

POLİTİKAMIZ

 • Çalışanlarına, yüklenicilerine ve ülkesine değer katan bir kuruluş olarak, işini seven, sahiplenen, dürüst, kendini geliştiren, bilgisini paylaşan ve verimli çalışmanın bilincinde olan personeliyle birlikte;
 • Sağlıklı ortam ve koşullarda kaliteli çikolata ve pastacılık ürünleri üretirken gıda güvenliğini en üst seviyede tutmak,
 • Hammaddeden başlayarak tüm aşamalarda gıda güvenliğini ve helal şartları sağlamak, yaşam döngülerini inceleyerek çevre boyutlarını kontrol altına almak, oluşan atık miktarını azaltmak, faaliyetlerimizin standartlara ve ilgili tarafların beklentilerine uygun olmasını sağlamak,
 • Araştırma Geliştirme faaliyetlerinde bulunarak, yenilikleri takip etmek ve sektörle ilgili son teknolojilerin kullanılmasını sağlamak,
 • Sistemler ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası mevzuata uymak ve gönüllülük esasına uygun olarak üye olduğu kuruluşların şartlarını yerine getirmek, iç ve dış iletişimi şeffaf bir şekilde yerine getirmek
 • Kalite, Gıda Güvenliği, Helal, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Sorumluluk ile BRC standartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 • Doğal kaynakları verimli şekilde kullanmak ve çevre kirliliğinin kaynağında önlenmesini sağlayarak gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak,
 • Çalışanını ve paydaşlarını en değerli varlığı olarak görüp her türlü kaybı engellemek için gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uymak, oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı kaynağında tedbir almak,
 • Kuruluşumuzun bağlamı, kültürü ve yıllara dayanan bilgi birikimiyle, tüm paydaşlarında katılımı sağlanarak müşterilerin Güvenli Gıda, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği bilinçlerini artırmak,
 • Ürün kalitesinden ödün vermeden müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılamak ve marka değerimizi korumak,
 • Kuruluşumuz hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamak, değerlendirmek, izlemek ve gerektiğinde aksiyonlar almak,

VİZYON

 Toplumun “Güvenli Gıda” tüketmesine ve sektörün gelişmesine katkıda bulunmak.

MİSYON

Klasikleşmiş lezzetlerinin yanı sıra, her geçen gün artan ürün çeşidi ile müşteri istek ve beklentilerinin ilerisinde olmak, insan sağlığını her işinin önünde tutmak.

İnsanların yaşamlarındaki birçok özel ana eşlik ederek, unutulmaz anıları arasında yer almak.

Müşterileri ile 1957 yılından beri kurduğu özel bağı devamlı geliştirerek, büyük Pelit ailesini genişletmek.